Aigul Hakimova že več kot 20 let prepoznava potencial in je hkrati gonilna sila emancipatornih osvobodilnih gibanj, predvsem tistih, v katerih so združeni ljudje z roba družbe: izbrisane_i, brezposelne_i, migrantski_e delavci_ke, prosilke_ci za azil in begunke_ci. Je neumorna borka proti Trdnjavi Evropi, aktivna v številnih gibanjih in pobudah, med drugim Dost Je!, Svet za vsakogar, Nevidni delavci sveta, Protirasistična fronta brez meja, Socialni center ROG, Info Kolpa, Second Home in Exile, Gmajna. Brez njenega aktivističnega delovanja si ne predstavljamo, da bi problematika izkoriščanja migrantskih delavcev v Sloveniji, pritegnilo toliko mladih generacij aktivistk_ov in glasov podpore iz širše javnosti. Na problematiko je med drugim opozorila tudi s sodelovanjem pri filmu V deželi medvedov ali neznosen položaj begunk_cev v Sloveniji, ki ga je skupaj s soaktivisti_kami obelodanjala iz žal porušene Tovarne Rog.

Aigul se v zadnjem obdobju intenzivno ukvarja z organiziranjem migrantske skupnosti, kjer so skupnostni prostori, ki begunkam_cem omogočajo občutek enakovrednosti in vključenosti, primarni cilj. Sodeluje z iniciativami na balkanski poti, poroča o dogajanjih na mejah, zlasti o push-backih (še eni stistematični kršitvi človekovih pravic) in izobražuje o pomenu migracij. Ob tem ves čas preizprašuje ustaljene patriarhalne vzorce in družbene konstrukte ter se bori proti kapitalizmu.